Bij SML willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.
We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt SML de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

  • De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van SML. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
  • Je referenties worden gecheckt. Ben je eerder trainer of vrijwilliger geweest bij een andere vereniging dan nemen wij contact op met die eerdere vereniging.
  • Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
  • Alle vrijwilligers zijn lid van onze vereniging en daarmee ook lid van de KNVB. Zij zijn daarbij onderworpen aan het tuchrecht van de KNVB en van SML.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is geen plek bij SML.