Het voetbal is weer begonnen! Hoera, maar hoe gaat dat nu bij SML en andere verenigingen vanwege corona? Lees svp het protocol van de RIVM goed door en neem de hygiënische maatregelen in acht. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NCF, de KNVB en de richtlijnen van de Koninklijke Horeca Nederland, volgens de laatste update van 10 augustus 2020.

Corona Protocol Voetbalvereniging SML

Belangrijk:

De kleedkamers blijven voor alle teams dicht. Uit en thuis spelend. In voorkomende gevallen kan het bestuur van SML uit spelende teams een kleedkamer toewijzen wanneer het team meer dan 50 km moet reizen (uitgaande van normale routeplanner). Het bestuur houdt zich ten alle tijde het recht voor geen kleedkamer toe te wijzen indien dit niet past in het wedstrijdschema.

Advies voor alle SML teams die uit spelen. Wanneer uit spelende SML teams gezamenlijk met de auto naar de wedstrijd rijden dan adviseert SML zowel de begeleiders als de meerijdende kinderen een mondkapje te dragen. Hierbij volgt SML het advies van het RIVM

 

Algemeen:

 • Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken, geduld staat voorop en neem je verantwoordelijkheid;
 • Zorg met elkaar voor een omgeving waarin we elkaar kunnen aanspreken op onveilig gedrag;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het toezicht en de kantinemedewerkers.

Wanneer blijf je thuis:

 • Blijf thuis als je in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, benauwdheid, koorts en/of verlies van reuk of smaak;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Corona virus. Dit moet voor een periode van 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 • Blijf thuis gedurende een periode van minimaal 10 dagen na terugkomst uit een risicogebied (‘oranje gebieden’).

Waar moet je op letten

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren beneden de 19 jaar);
 • Hoest en nies in je ellenboog, en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de sportlocatie;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen, geen high-five of omhelzingen;
 • Houd je aan de aangegeven looplijnen op het sportpark;
 • Schreeuwen en spreekkoren zijn langs het veld niet toegestaan.

Voor spelers (senioren en jeugd):

 • Veiligheid staat voorop. Omdat het onmogelijk is de 1.5m regel te handhaven binnen de muren van de kleedkamer en gebruik van de kleedkamers hoge eisen stelt aan de hygiëne is besloten om alle kleedkamers tot nader order buiten gebruik te stellen;
 • Dat betekent voor alle spelers: Thuis omkleden en douchen;
 • Zorg voor een goed herkenbare, eigen bidon of drinkfles, die je niet hoeft te delen met teamgenoten. Neem deze na afloop weer mee naar huis;
 • Volg altijd de aanwijzingen van je trainer/begeleider op. Houd je aan de algemene richtlijnen;
 • Tijdens de wedstrijd mag de 1.5 meterregel loslaten worden. We adviseren om tijdens ‘dode’ spelmomenten de regel wel te respecteren;
 • Vermijd schreeuwen, juichen, high-five’s en omhelzen bij een triomfmoment.

Voor de trainers, begeleiders en ouders:

 • Help de sporter om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze (indien nodig) daarop aan;
 • Organiseer teambesprekingen buiten op het veld;
 • Zorg er voor dat de 1.5m regel wordt toegepast tussen trainers, begeleiders, vrijwilligers en toeschouwers, en tussen (volwassen) wisselspelers onderling. Ook langs het veld en in de dug-out;
 • Vermijd schreeuwen, juichen, high-five’s en omhelzen bij een triomfmoment;
 • Zorg dat het aantal sporters en begeleiders niet groter is dan noodzakelijk voor een training of wedstrijd;
 • Zie erop toe dat de gebruikte materialen (ballen, pionnen, hesjes) worden schoongemaakt na gebruik;
 • Volwassenen die niet uit 1 gezin komen en samen in 1 auto rijden, wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Hetzelfde geldt voor ouders die jeugdleden uit een ander gezin naar uitwedstrijden vervoeren.

Voor toeschouwers / bezoekers:

 • Bekijken van trainingen en wedstrijden is weer toegestaan, uiteraard met inachtneming van alle algemene veiligheidsregels (zie hierboven);
 • Volg ten allen tijde de instructies van het toezicht en op de bebording, en respecteer de aangebrachte looplijnen;
 • Verspreid je zo goed mogelijk rond het veld en over de tribune, met inachtneming wederom van de 1.5m regel.

Kantine en Terras:

 • Volg ten allen tijde de instructies op van de kantine medewerkers;
 • In de kantine zijn geen zitplaatsen meer, op het terras buiten kun je evt. gaan zitten. Als er geen zitplaatsen meer beschikbaar zijn dien je het terras direct te verlaten;
 • Respecteer de aangegeven looplijnen in de kantine. De ingang van de kantine is op de gebruikelijke plek aan de voorkant, de zijdeuren worden als uitgang gebruikt;
 • Tafels, stoelen en banken mogen niet verplaatst worden.
 • De keuken is geopend, echter met beperkte bezetting en assortiment;
 • Om verspreiding van het virus tegen te gaan vragen we in de kantine zoveel mogelijk met pin te betalen;
 • Gooi je afval in de daarvoor bestemde bakken;
 • Vergaderen en/of teambesprekingen zoveel mogelijk buiten.

Bestuur SML, 27 augustus 2020