FB IMG 1544206903759

Vrijdag 7 december - Vandaag hebben het bestuur van SML en Roberto Straal in goed onderling overleg besloten, dat Roberto met ingang van heden zal stoppen als hoofdtrainer van SML 1. Samen beraden we ons op de wijze waarop Roberto mogelijk zijn werkzaamheden binnen SML na de winterstop zal voortzetten.

Hiermee komt helaas een einde aan een periode van 5 seizoenen, waarin Roberto als hoofdtrainer op kundige en plezierige wijze leiding gaf aan het eerste elftal en ons als club op hoffelijke wijze vertegenwoordigde. Daarin was Roberto succesvol door met SML 1 naar de 2e klasse te promoveren. Helaas moesten we die klasse na één seizoen al weer verlaten. En ook op dit moment presteert het eerste elftal in de 3e klasse veel minder goed dan werd verwacht. Reden om met elkaar te spreken en te verkennen hoe verder te gaan.

Op basis van gesprekken tussen bestuur, hoofdtrainer, technische staf en spelersgroep blijkt er onvoldoende basis en wederzijds draagvlak om in de huidige bezetting door te gaan. Als bestuur moeten we de consequenties daarvan accepteren en daar conclusies aan verbinden.
We hebben de huidige assistent trainer David Roig Garcias bereid gevonden de leiding van SML 1 vanaf onze eerste thuiswedstrijd a.s . zondag 9 december waar te nemen. We zullen als bestuur de komende weken gebruiken om na te denken over de definitieve samenstelling van hoofdtrainer en technische staf na de winterstop.

Namens bestuur SML,
Mark Steinfelder, voetbalzaken
Paul Matthieu, voorzitter

Teamnieuws