Sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Vanuit dat uitgangspunt gaat SML voor alle leiders, trainers en coaches een VOG aanvragen: een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is besloten op de ALV van 2021 en wordt nu uitgevoerd. Hiervoor hoeven kaderleden niets te betalen, NOC*NSF regelt dit voor SML. Alle leiders, coaches en trainers hebben hierover een bericht ontvangen via de leeftijdscoördinatoren.

Aan nieuwe kaderleden wordt voor aanvang van de activiteiten een VOG (aan)gevraagd.