Praat mee over onze club op de ALV op donderdag 15 juli

Het bestuur van Voetbalvereniging SML nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering  (ALV) op donderdag 15 juli in het clubhuis van onze vereniging op Sportpark De Bakenberg. Aanvang 20.00 uur.

De bijeenkomst zal plaatsvinden conform de dan geldende corona maatregelen. U wordt geacht daar rekening mee te houden.

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag 17 december 2021 (bijgaand)
  4. Terugblik 2021 algemeen en Corona, Paul Matthieu
  5. Voortgang beleidsplan: Verenigingstraject en werkzaamheden spiegelgroep, Dirk Hemink, externe procesbegeleider
  6. Begroting 2021/2022 , Dirk Kortekaas (bijlage wordt nagezonden)
  7. Introductie nieuw kledingplan Jeugd, door Erwin Snijder
  8. Start nieuwe seizoen en de vacatures, bestuur
  9. Rondvraag en sluiting

Leden hebben op 29 juni op het bij ons bekende emailadres de uitnodiging met notulen en begroting ontvangen. Deze zijn ook op te vragen per email: voorzitter@smlarnhem.nl