Zoals in december is besproken tijdens de ALV, zal onder leiding van Dirk Hemink (extern procesbegeleider) een procesgroep aan de slag gaan met het verenigingstraject om te komen tot een nieuw beleidsplan voor SML. Deze procesgroep bestaat uit 6 leden en vormen tezamen een goede dwarsdoorsnede van de achterban van SML, waarin zowel de jeugd als de senioren, de recreatieteams en de selectieteams zijn vertegenwoordigd.

Na hun start in mei a.s. zal de procesgroep communiceren op welke wijze zij met de leden van SML in gesprek wil gaan en wil nadenken over de toekomst van SML. Na hun eerste bijeenkomst zullen de leden van de procesgroep zich zelf aan een ieder voorstellen.