Beste leden,  

Zoals bekend houden we als vereniging traditioneel 2 x per jaar onze algemene ledenvergadering (ALV). Dat doen we te doen gebruikelijk in juli en december. Echter ook hier geldt dat vanwege COVID-19 we helaas geen live vergadering kunnen uitschrijven. Toch zijn er een aantal zaken waarover we met onze leden willen spreken, zoals de begroting voor het nieuwe seizoen 2020-2021.

Als bestuur hebben we daarom besloten op donderdag 9 juli a.s. om 20.00 uur een digitale vergadering te houden. Belangstellenden worden verzocht zich per email op te geven via 

Deelnemers aan de ALV krijgen vervolgens vooraf de agenda toe gestuurd, de bijbehorende stukken en een link waarmee ze deel kunnen nemen aan de vergadering. 

 

We hopen ondanks deze aangepaste vorm toch op voldoende belangstelling te mogen rekenen. 

 

Sportieve groeten, 

 

Paul Matthieu 

Voorzitter SML Arnhem