De wedstrijden in de leeftijdscategorieën JO-8, JO-9 en JO-10 worden sinds het seizoen 2017/2018 gespeeld op een kwart veld in een 6 tegen 6 spelvorm, geleid door een spelbegeleider. GrensrechterDe wedstrijden JO11 en JO12 spelen 8 tegen 8 op een half veld, begeleid door een pupillenscheidsrechter (psr). Meestal is dat een ouder van een speler, maar ook een eigen (oudere) SML-speler mag een dergelijke wedstrijd (bege)leiden. Als er een enthousiaste jongeling is die graag psr wil zijn, dan wil SML daar graag ruimte voor bieden.

Ervaringen uit het vorige seizoen hebben geleerd dat er dan wel altijd iemand (meestal is dat vader of moeder) als begeleider langs de lijn dient te staan. Deze begeleider kan een oogje in het zeil houden en geeft de psr goede tips en tops. Ook is aan te raden dat een psr tenminste 12 jaar is; dit om de regels goed te kunnen begrijpen, goed te kunnen toepassen en om ze aan de spelers uit te kunnen leggen. Verder is raadzaam dat er bij voorkeur 2 jaar leeftijdverschil bestaat tussen de psr zelf en de spelers van de teams.

Spelregels en andere goede tips zijn te vinden op: www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal. Mocht je daarna nog andere vragen hierover hebben, dan kun je terecht bij Huub Jansen, coördinator scheidsrechterzaken SML. ( of 06 53 814 219.