Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van SML

Hiermee nodigt het bestuur van SML alle leden van harte uit voor het bijwonen van de ALV van voetbalvereniging SML. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 juni om 20:00 uur in het clubhuis van SML. Leden zijn door middel van een digitale uitnodiging, dit bericht op de website en een bericht onze Facebook-pagina geïnformeerd.

Agenda

ALV 26 juni 2019

1. Opening en Mededelingen
2. Verslag 13 december 2018
3. Begroting 2019-2020
4. Huishoudelijk reglement, rookvrij sportpark
5. Tuchtreglement
6. Terugblik en Beleid bestuur 2019-2020
- Algemene zaken
- Voetbalzaken
- Wedstrijdzaken, w.o. clubscheidsrechters
- Accommodatie

7. Rondvraag en sluiting

We zien u allen graag verschijnen!

Het bestuur van SML

* de begroting en het verslag zijn in te zien bij de bar. Het verslag kunt u ook per e-mail opvragen bij