Update: dinsdag 28 mei zorgt de installateur voor warm water

Jullie hebben de afgelopen weken gemerkt dat er weer onverwacht en op ongewenste momenten koud water uit de douches komt. In dit bericht de laatste stand van zaken over de problemen met de douches bij SML. 

Douches SMLOnze warmwatervoorziening is oud, complex en onvoldoende ontworpen op noodzakelijke aanpassingen.. Afgelopen najaar heeft een investering van ruim 4.000 Euro tijdelijk geholpen, maar nu doen zich opnieuw storingen voor op andere onderdelen van de installatie. Wij hebben inmiddels opdracht gegeven deze op te lossen. Wij verwachten dat de reparatie binnen enkele weken is uitgevoerd. Wij zullen jullie verder op de hoogte houden van de planning.

Wij kiezen er niet voor de installatie geheel te vervangen. Zoals inmiddels bekend, werkt SML hard aan plannen voor een nieuw clubhuis en kleedkamers. Een nieuwe installatie voor ons huidige clubhuis is eenvoudigweg geen rendabele investering. We kunnen deze spaarcenten beter steken in een nieuw gebouw.

Dat betekent ook dat zich na deze reparatie nog altijd storingen kunnen voordoen. We zetten ons in deze snel te verhelpen. Wij vragen jullie begrip in deze.

Jullie kunnen helpen bij een snelle oplossing door aan te geven wat de storing is, waar deze zich voordeed en hoe de kleedkamerbezetting was op dat moment. Dat scheelt enorm bij het oplossen van de problemen.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan zijn deze welkom. Je kunt ze richten aan

Met sportieve groet,

Simon van den Bergh
SML Accommodatie