Ook SML is op weg naar een rookvrije sportvereniging. Een eerste stap is genomen met het bestuursbesluit om vanaf 1 januari het sportpark op woensdagmiddag en zaterdag rookvrij te verklaren. Daarmee wordt bijgedragen aan de maatschappelijke beweging 'op weg naar een rookvrije generatie'. Bordjes met die tekst worden binnenkort opgehangen. In het clubhuis mocht al jaren niet meer worden gerookt, nu geldt dat dus o.a. ook voor het terras en rondom de velden.

Rookvrije generatie

SML is een vereniging met 45 jeugdteams die spelen op zaterdag en voornamelijk trainen op woensdagmiddag. De 5 seniorenteams spelen op zondag en trainen 's avonds. Vandaar de voorlopige maatregel om de woensdag en zaterdag rookvrij te verklaren. In de volgende ALV in juni wordt een geheel rookvrij SML als agendapunt besproken en wellicht in stemming gebracht.

"Alle partijen zijn het eens dat sporten gezond is", aldus voorzitter Paul Matthieu, "terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op ons sportpark. Daarom vragen wij aan iedereen die bij SML komt, om op woensdag en zaterdag onze club rookvrij te houden. Hiermee geef je onze kinderen het goede voorbeeld! Hiermee willen wij kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en schadelijk meeroken. Wie langs de lijn rookt, geeft het verkeerde voorbeeld aan kinderen. Deze rookvrije maatregel is een compromis, waarmee niet alle jeugd wordt 'afgevangen'. Met de maatregel beschermen we alvast het overgrote deel van de jeugd. Dat is mooi in de wetenschap dat je op weg wilt naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen willen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken."