ALV uitnodiging

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van SML

Hiermee nodigt het bestuur van SML alle leden van harte uit voor het bijwonen van de ALV van voetbalvereniging SML. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 juli om 20:00 uur in het clubhuis van SML. Leden zijn door middel van een digitale uitnodiging, dit bericht op de website en een bericht onze Facebook-pagina geïnformeerd.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag ALV 14 december 2017*

4. Begroting* 2017-2018, Dirk Kortekaas

5. Vaststelling huishoudelijk reglement*

6. Maatregelen i.v.m. AVG (privacy wetgeving)

7. Terugblik bestuur op seizoen 2017-2018 en beleid voor 2018-2021

a. Algemene zaken, Paul Matthieu
b. Voetbalzaken, Mark Steinfelder
c. Wedstrijdzaken en arbitrage, Eelco de Jong
d. Accommodaties, Simon van den Bergh
e. Sponsoring en commercie, Erwin Snijder
f. Verenigingsleven, Marcel Pieper

8. Rondvraag

We zien u allen graag verschijnen!

Het bestuur van SML

* de begroting, het huishoudelijk reglement en het verslag zijn in te zien bij de bar. Het verslag en het huishoudelijk reglement kunt u ook per e-mail opvragen bij