De contributie die leden van SML betalen wordt bij SML door automatische incasso in twee evenredige termijnen geïncasseerd. Het eerste deel is rond 15 november door uw bank afgeschreven, deel 2 wordt rond 2 maart 2018 afgeschreven. Is dit niet gelukt om welke reden dan ook, of als u de incasso storneert, neem dan direct contact op met onze penningmeester Dirk Kortekaas. Zo voorkomt u een tijdelijke of zelfs volledige schorsing.

Contributiebeleid
SML heeft een contributiebeleid, waar onder andere in staat dat SML gebruik maakt van automatische incasso. Alle leden geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven bankrekeningnummer door middel van een ingevuld en afgetekend machtigingsformulier. Bestaande leden die nog geen schriftelijke toestemming hebben verleend, moeten dat alsnog doen.

Indien leden geen afschrijving zien op hun bankrekening rond 15 november dan zitten de gegevens niet goed in het systeem of horen ze tot de groep van leden zonder machtiging en/of IBAN nummer in het systeem. Graag in dat geval zelf contact opnemen met de ledenadministratie of de penningmeester om de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Incassoprocedure
Bij een mislukte incasso ontvangt men eerst een betalingsherinnering per e-mail of schriftelijk. Men dient in dat geval zelf het verschuldigde bedrag over te maken. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening. Bij in gebreke blijven volgt een tweede betalingsherinnering, inclusief administratiekosten, per e-mail of schriftelijk. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening.

Voldoet een lid ook na de tweede aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de vordering bij een incassobureau worden aangeboden. De hierbij komende kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- en zullen eveneens voor rekening van het lid komen.

Betaalt het lid de contributie na de tweede aanmaning niet binnen de aangeven periode, dan volgt er automatisch een volledige schorsing.