Het bestuur van SML nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 december a.s. De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur en vindt plaats in ons clubhuis.

ALV 14dec2017

 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag 6 juli 2017*
 4. Jaarrekening* 2016-2017, Dirk Kortekaas
 5. Terugblik 2017, Paul Matthieu
 6. Aanpassingen statuten SML*
 7. Bestuursreglement alcohol in sportkantines
 8. Beleid bestuur 2017-2018
 9. Algemene zaken, Paul Matthieu
 10. Voetbalzaken, Mark Steinfelder
 11. Wedstrijdzaken en arbitrage, Eelco de Jong
 12. Accommodaties, Simon van den Bergh
 13. Sponsoring en commercie, Erwin Snijder
 14. Rondvraag


We zien u allen graag verschijnen! Het bestuur van SML.

* de jaarrekening, statuten en het verslag zijn in te zien bij de bar. Het verslag en de statuten kunt u ook per e-mail opvragen bij

 

Leden zijn door middel van een digitale uitnodiging, dit bericht op de website en onze Facebook-pagina geïnformeerd.