Tijdens de Algemene Ledenvergadering van SML op 10 december hebben de leden bijna unaniem ingestemd met een subsidieaanvraag + voorstel om het sportpark te verduurzamen. Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, wordt ons clubhuis voorzien van zonnepanelen en wordt de veldverlichting vervangen door LED-verlichting.

Duurzaamheid

Sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen kunnen rekenen op een subsidie van 30% van de investering. De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen zoals SML. Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportverenigingen en sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De aanvragers kunnen daarom subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie en zonnepanelen.

Indien de subsidie niet wordt verstrekt gaat de investering voorlopig niet door.