Het voetbalseizoen loopt vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar tot aan 30 juni van het volgende kalenderjaar. Uiterlijk tot 1 juni van elk jaar kunt u uw lidmaatschap voor het volgende voetbalseizoen schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie door het invullen van onderstaand formulier. Bij opzegging na deze datum is een lid de contributie voor het gehele nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.

Na de administratieve verwerking van de opzegging krijgt het lid een bevestiging van deze opzegging in de vorm van een mail of brief. Deze kan door het lid worden gehanteerd als bewijs van opzegging. Indien het lid deze bevestiging niet heeft ontvangen (bijvoorbeeld door de afwezigheid in onze administratie van de juiste NAW gegevens) moet deze navraag doen en zorg dragen voor het verkrijgen van deze bevestiging.

Voordat wordt overgegaan tot definitieve afmelding zullen er twee vragen moeten worden beantwoord.

1. Heeft u materialen zoals tenues, indien deze zijn uitgereikt aan het team, weer ordentelijk teruggeven? Deze vraag wordt nagegaan bij de leider van het team.

2. Heeft u aan uw financiële verplichtingen voldaan?* Deze vraag wordt nagegaan bij de penningmeester.

* De contributie wordt in twee delen d.m.v. een automatische afschrijving geïnd door SML. Het eerste deel wordt geïncasseerd in september en het tweede deel begin februari.

Bij een automatische incasso wordt het geld direct afgeschreven bij het lid, maar deze kan de incasso binnen een periode van 56 dagen laten storneren (terug laten boeken). Derhalve heeft SML dus pas na 57 dagen de zekerheid dat de betaling niet meer gestorneerd kan worden. Een automatische incasso kan een uitschrijving zodoende vertragen. Dit kan worden versneld door het verschuldigde bedrag handmatig over te maken op:
- NL 93 RABO 0316542555 (IBAN), RABONL2U (BIC)

De lidmaatschapsgelden staan vermeld op de website van SML.

 

Afmeldformulier

Vul geldig emailadres in!

/ / Invalid Input

Please let us know your message.

Invalid Input

Invalid Input

Vul de naam van de nieuwe vereniging in

Please let us know your message.

Please let us know your message.