Voetbalvereniging SML is al ruim 100 jaar DE voetbalclub voor voetballiefhebbers in Arnhem-Noord. Ooit ontstaan op een grasveldje bij Onderlangs waar een paar vrienden regelmatig bij elkaar kwamen om een balletje te trappen. Het werd tijd voor een echte voetbalclub vonden ze, en zo werd op 1 september 1911 SML (Sport Maakt
Lenig) opgericht. Anno 2015 is SML een levendige en moderne club waar ruim 800 leden met veel plezier geweldige sport bedrijven, onder omstandigheden die door een grote groep enthousiaste vrijwilligers zo optimaal mogelijk worden verzorgd. Een club waar ruimte is voor ontspanning, ambitie en groei. SML is een voetbalclub waar iedereen kan zijn wie hij of zij is. Iedereen draagt daar aan bij. SML hanteert de ondertitel ‘Beschaafd, Sportief en Veilig’.

Wil je ook voetballen bij SML?

Heel mooi! Welkom bij de gezelligste sportvereniging van Arnhem Noord. Via onderstaande button kun je je online aanmelden.

AANMELDEN

 

Het voetbalseizoen loopt vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar tot aan 30 juni van het volgende kalenderjaar. Voor 15 juni van elk jaar kunt u uw lidmaatschap voor het volgende voetbalseizoen schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie door het invullen van onderstaand formulier. Bij opzegging na deze datum is een lid de contributie voor het gehele nieuwe voetbalseizoen verschuldigd.

OPZEGGEN

 

Volgens artikel 8, lid 1 van de SML-statuten zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te betalen die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarlijks zal worden vastgesteld op basis van het voorstel van het bestuur.

Contributiebeleid