Inleiding

Het doel van dit document is om vooraf het proces inzichtelijk te maken, zodat alle spelers en ouders weten welke procedure wordt gevolgd.

SML gebruikt al enkele seizoenen een spelervolgsysteem. Dit systeem is wordt ingevuld door trainers en coaches.

Voor alle duidelijkheid de volgende teams worden binnen SML aangemerkt als selectieteams:

 • F1, F2 en F3
 • E1, E2 en E3
 • D1 en D2
 • C1 en C2
 • B1 en B2
 • A1 en A2 (indien de lichting voldoende kwaliteit hiervoor heeft)

De overige teams worden aangemerkt als recreatieteams.

Doel van deze procesbeschrijving is ook om voor alle spelers inzichtelijk te maken hoe het selectieproces, voor allen, verloopt.

Het proces

 • Alle spelers worden opgenomen in het spelervolgsyteem
 • De spelers uit de recreatieteams worden 2x per jaar (winterstop en aan het einde van het seizoen) beoordeeld door de trainer/coach van het team.
 • De spelers uit de selectieteams worden 2x per jaar beoordeeld door de trainer/coach.
 • De beoordelingen vormen een eerste basis voor de nieuwe indeling
 • Het hele jaar lopen er binnen SML interne scouts rond, die zich voornamelijk richten op de recreatieteams. Hun bevindingen worden doorgegeven aan Voetbalzaken en de leeftijdscoördinatoren
 • Op basis van bovenstaande wordt uiterlijk de eerste week van mei een voorlopige indeling gemaakt.
 • De coördinatoren per leeftijd maken samen met de trainers een indeling voor de recreatieteams. De coördinatoren zijn hierin leidend.
 • Bij de recreatieteams wordt voor de F, E en D standaard gevraagd of er vriendjes (maximaal 2) zijn bij wie een speler graag in het teams zou willen spelen. De coördinator houdt rekening met deze wens, maar het is geen garantie.
 • Vanaf de B en A bestaat de mogelijkheid tot het formeren van zogenaamde vriendenteams. Voetbalzaken bepaalt dan in overleg met de coördinator het niveau qua indeling (welke klasse) en in hoeverre het haalbaar is om een vriendenteam te formeren. Dit is afhankelijk van aantal spelers per lichting.
 • De selectieteams worden samengesteld door de selectietrainers en Voetbalzaken. Daarbij leveren de coördinatoren input voor spelers vanuit de recreatieteams.
 • De voorlopige indeling wordt uitsluitend gecommuniceerd met alle trainers/coaches van alle teams en zij kunnen hierop reageren (doorlooptijd maximaal 2 weken)
 • Eventuele aanpassingen worden uiterlijk in de laatste weken van mei ingeregeld. In de eerste week van juni wordt de nieuwe indeling gecommuniceerd met alle betrokkenen (via de coördinatoren naar de leiders en via de leiders naar de ouders). Dit mede in verband met de mogelijkheid om te kunnen overschrijven naar een andere club (deadline circa 15 juni)
 • Eind juni worden de verschillende kennismakingstoernooien georganiseerd.

 

NB: spelers van buiten voor selectieteams; de spelregels:

 • Een oud-speler van SML die terugkomt van een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) of andere amateurclub mag altijd terugkomen en heeft geen invloed op de andere instroom.
 • Per leeftijdscategorie mogen maximaal 2 spelers per seizoen van buitenaf worden aangenomen voor selectieteams
 • Indien een speler van SML vertrekt naar een BVO mag deze één op één worden vervangen door een extra speler van buitenaf (dus bovenop de eerder genoemde 2).
 • Spelers van buitenaf moeten altijd direct een toegevoegde waarde hebben. Dat betekent dat zij substantieel beter moeten zijn dan een eigen SML speler of een specifieke plek in het elftal innemen. Dit wordt beoordeeld door de coördinatoren van de selectieteams in samenspraak met de selectietrainers.
 • De broertjesregel (voorrang op de wachtlijst als een familielid al bij SML speelt) is niet van toepassing op selectieteams.

 

Op deze manier is het proces van indelen gebonden aan een duidelijk proces, waarbij indelen en selecteren altijd subjectief blijft. Bezwaar maken tegen procesfouten kan altijd. Er worden geen discussies gevoerd als het proces conform afspraak is doorlopen.

Tijdslijn mbt selectieprocedure
Januari 18de leiders informeren over tijdslijn mbt selectieprocedure
  21ste dit beleid vastleggen op site bij selectieprocedure 
Februari 15de leiders aansporen om DotComSport in te vullen en vriendenwensen te inventariseren
Maart 7de Tijdslijn op website voor ouders
  14de leiders aansporen om vriendenwensen op te vragen
  28ste - resultaten DotComSport verzamelen
- vriendenwensen bekend
- update wachtlijst
April 11de 1ste concept selectieteams naar coordinatoren
  18de 1ste concept niet-selectieteams bespreken met leiders
Mei 1ste concept teamindeling excl externe instroom wordt gecommuniceerd naar leiders onder embargo
  23ste definitieve teamindeling wordt gecommuniceerd naar spelers via leiders

 

SML/Voetbalzaken/seizoen 2015 - 2016