INSTRUCTIE CORONA DIENSTEN SML

 

DIT ZIJN JE TAKEN ALS STEWARD

 • Je controleert of bezoekers voldoen aan de regels om het sportpark te mogen betreden. Die regels zijn:

  1.Publiek is niet toegestaan.
  2. Alleen de teambegeleiding (coach, teamleider) zijn welkom langs de lijn. Onder teambegeleiding worden ook verstaan de ouders van uitspelende teams die hebben gereden, met een maximum van 5 ouders per team t/m de O12, daarboven geldt 8 ouders.
  3. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
 • Naast het toezichthouden (de algemene regels lees je onderaan dit stuk) treed je op als gastheer voor bezoekende teams.
 • Wijs de leiders/coaches van de thuisspelende teams van SML dat zij ook mede zorg moeten dragen voor de opvang van hun tegenstander en de regels op ons sportpark.
 • De kantine en kleedkamers zijn gesloten
 • De toiletten zijn gesloten. Alleen bij noodgevallen mag het toilet in gebouw B1 op aanvraag beschikbaar worden gesteld.
 • Als bezoekende teams vragen hebben over de veldindeling verwijs je hen naar het actuele wedstrijdschema zoals dat staat op www.smlarnhem.nl, of naar het wedstrijdschema dat is opgehangen in het voorportaal in de kantine. Tevens ligt een uitgeprint exemplaar van het wedstrijdschema in het voorportaal. Die mag je meenemen en eventueel beschikbaar stellen bij gebouw B1.
 • Als een bezoeker aangeeft dat hij een officiële KNVB scheidsrechter is kan hij worden doorverwezen naar de kleedkamers B2 en B3. Hier mogen deze scheidsrechters zich omkleden. Let op, dit gaat alleen om KNVB scheidsrechters.
 • Je verwijst bezoekende teams naar plekken waar zij zich kunnen omkleden. Die plekken zijn:
  1. De hoofdtribune bij veld 1.
  2. De tenten op het terras voor de kantine.
 • Je beantwoordt algemene vragen van bezoekers.

 

 

INFORMATIE OVER DE VRIJWILLIGERSDIENST TOEZICHT CORONA

 

 • Deze vrijwilligersdiensten komen in plaats van de dienst in de kantine/wedstrijdtafel. Het daarvoor bekende schema blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat alleen de aard van de werkzaamheden anders is;
 • Het ingedeelde team moet zelfstandig zorgen voor een correctie de invulling van de dag. Er dienen continu twee personen aanwezig te zijn.
 • De dienst loopt op zaterdagen van 07.45 tot 18.30. Let op! Voor de exacte sluitingstijd. Controleer het wedstrijdschema. De dienst sluit in alle gevallen na de laatste wedstrijd!
 • SML zorgt ervoor dat bij aanvang van de dienst het sportpark en relevante deuren zijn geopend en zorgt dat het park ook weer wordt afgesloten. Wacht altijd op degene die het park afsluit.
 • De leider van het team dat dienst heeft geeft uiterlijk op de vrijdagavond door welke ouders de eerste dienst hebben. Dat gaat per app aan ons bestuurslid accommodatie Simon Van den Bergh op telefoonnummer 06 26 55 68 20.
 • Tijdens de dienst is het voorportaal van de kantine open. Hier kan je opwarmen als dat nodig is. De centrale ruimte voor deze dienst is kleedkamer B1. Hier vind je de nodige materialen en hier is een toilet beschikbaar voor vrijwilligers.
 • Omdat de kantine dicht is moeten vrijwilligers zelf zorgdragen voor eten en drinken als ze daar behoefte aan hebben.
 • In kleedkamer B1 zijn hesjes aanwezig. Deze dienen de vrijwilligers te dragen.
 • In kleedkamer B1 is tevens een gevulde EHBO doos beschikbaar. In de doos is een sleutel van het hek (Onder bij Veld 2) om in noodgevallen toegang te bieden voor hulpdiensten. Tevens liggen hier de sleutels voor kleedkamers B2 en B3 (voor de KNVB scheidsrechters)
 • Hoekvlaggen zijn in gebouw B1 aanwezig.
 • Voor het opzetten van de veldjes voor de jongste jeugd dienen de teams zelf zorg te dragen. De stewards vragen aan de begeleiding van de thuisspelende teams of zij het veld (eventueel samen met de begeleiding van het bezoekende team) na de wedstrijd weer willen opruimen. Dit wijkt niet af van anders.
 • Aan het eind van de dag controleren de stewards of de velden netjes zijn achtergelaten. Dat wil zeggen geen losse goals op de velden, achtergelaten bidons, kleding, controle op cornervlaggen (mee terug naar kleedkamer B1). Wanneer de veldverlichting aan staat. Dit melden bij degene die het park afsluit.
 • Mocht een discussie ontstaan met bezoekers waarbij je als vrijwilliger het idee hebt dat het nodig is dat een bestuurslid moet worden betrokken dan kan conform onderstaande lijst worden gebeld:
  1. Voorzitter Paul Matthieu: 06-11 19 56 67
  2. Secretaris Gerben Nijmeijer: 06-51 82 28 55

 

 

ALGEMENE VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS


De volgende algemene regels gelden en dienen te worden nageleefd:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Mensen mogen niet naar SML komen als zij een van de volgende (ook milde!) symptomen hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Mensen mogen niet naar SML komen als iemand uit hun huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer trainen en naar buiten;
 • Mensen mogen niet naar SML komen als iemand in hun huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Bezoekers moeten 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten hun huishouden houden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Bezoekers moeten hoesten en niezen in hun elleboog en papieren zakdoekjes gebruik;
 • Bezoeker wordt geadviseerd om voordat ze naar SML vertrekken thuis naar het toilet te gaan;
 • Bezoeker wordt geadviseerd om geen handen te schudden;
 • Bezoekers moeten de borden met aanwijzingen volgen, zowel binnen als buiten.
 • De kantine en kleedkamers zijn gesloten.