Achtergrond

Dit is de derde versie van het SML Protocol ‘verantwoord trainen kinderen en jeugd SML’. In dit protocol is het trainen voor de jeugd t/m JO19 opgenomen. Sinds 29 april mogen spelers t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Bij SML zijn we eerst begonnen met de jeugd t/m 12 jaar en zijn we per 8 mei gestart met de jeugd t/m 18 jaar.

Met dit protocol wil SML invulling geven aan de mogelijkheid om weer te gaan trainen voor de jeugd t/m 18 jaar. Op basis van versie 2 van dit protocol zijn aanvullingen gedaan voor wat betreft de 1.5 meter eis bij trainingen voor de oudere jeugd en is en een daarop aangepast trainingsschema toegevoegd. De 1,5 meter eis bij trainingen voor de oudere jeugd komt hierbij te vervallen.

Voor wat betreft het halen en brengen van spelers en de daarmee samenhangende logistiek op ons sportpark werkt SML samen met onze buren van Upward. Gezamenlijk doen we ons best iedereen veilig en verantwoord te kunnen laten sporten.

Dat kunnen we niet alleen. Iedere dag dat er wordt getraind hebben we extra vrijwilligers nodig voor het begeleiden van het veilig en snel halen en brengen van onze spelers. Kan en wil je helpen? Stuur dan een mail naar . Alleen samen krijgen we dit voor elkaar.

De in dit protocol bedoelde activiteiten en de gedeeltelijke openstelling van onze accommodaties is mogelijk op basis van per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Als SML hebben we de verantwoordelijkheid voor de voetbalactiviteiten en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met SML over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen.

De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar we willen voorkomen dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft onze voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

 

Algemene veiligheid- en hygiëneregels

De volgende regels worden tijdens de periode dat dit protocol geldt worden gehanteerd:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Kom niet naar SML als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
 • neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/oftrainen en naar buiten;
 • benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer
 • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwenog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
 • huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar SML vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na je bezoek aan SML
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;

 

Aanvullende regels voor de spelers

Onderstaande aanvullende maatregelen zijn bedoeld voor de jongens en meisjes die weer komen trainen:

 • Volg de afspraken die we hier communiceren, zodat we rekening kunnen houden met de toestroom;
 • Kom alleen naar SML wanneer er voor jou een training gepland staat;
 • Reis alleen of reis met maximaal één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid (fiets, lopend) naar SML;
 • Kom in je voetbalkleding naar SML want de kleedkamers zijn gesloten. Je kunt daarom ook
 • niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar SML en wacht op het
 • begin van je training op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van SML, bijvoorbeeld van trainers, aanwezige vrijwilligers en
 • bestuursleden;
 • Bij sporters t/m 18 jaar is de 1,5 meter afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt worden direct na de trainingssessie gereinigd met water en zeep of reinigingsdoekjes; 
 • Neem je eigen gevulde bidon mee om uit te drinken;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit het terrein van SML via de aangegeven route.

 

Voor ouders en verzorgers

Onderstaande maatregelen zijn bedoeld voor ouders en verzorgers van spelers die komen trainen:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding bij SML opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken uit dit protocol zodat we rekening kunnen houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar SML wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland
 • staat;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowelophalen volgens het Kiss & Ride principe;
 • voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Wel kun je jouw kind afzetten en
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar SML;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, (verkeers-)
 • begeleiders en bestuursleden;
 • Direct na de sportactiviteit halen ouders/verzorgers de kinderen op van de
 • sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 • Voor de begeleiding van de trainingen zijn vrijwilligers nodig die werken als steward. Alle
 • jeugdteams leveren hiervoor een bijdrage. Je kan hier zien wanneer jouw team aan de beurt is.