Protocol COVID-19, versie augustus 2020

Achtergrond

  Dit is de derde versie van het SML Protocol in verband met de manier hoe we omgaan met Corona. Deze versie van het protocol is herzien naar aanleiding van de meest recente informatie en de situatie zoals deze is media augustus 2020. Per 1 juli is een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak.
  De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.Met dit protocol wil SML invulling geven aan de mogelijkheid om evenementen te houden, te trainen en wedstrijden te spelen. Een einddatum voor deze versie van het protocol is vooralsnog niet bekend.
  De in dit document bedoelde activiteiten en de openstelling van onze accommodaties is mogelijk op basis van geldende noodverordeningen. De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor het handhaven van deze verordeningen. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen, het sluiten van de kantine, het opleggen van (forse) boetes, tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

  Als SML hebben we de verantwoordelijkheid voor de voetbalactiviteiten en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met SML over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen.

  De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar we willen voorkomen dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft onze voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.


    Algemene veiligheid- en hygiëneregels

  De volgende regels worden tijdens de periode dat dit protocol geldt gehanteerd:

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Kom niet naar SML als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer trainen en naar buiten;
  • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Ga voordat je naar SML vertrekt thuis naar het toilet;
  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
  • Was je handen met water en zeep voor en na je bezoek aan SML
  • Vermijd het aanraken van je gezicht;
  • Schud geen handen;
  • Volg de borden met aanwijzingen, zowel binnen als buiten.
  • Betaal contactloos.

     Aanvullende regels voor spelers

  Onderstaande aanvullende maatregelen zijn bedoeld voor spelers, bij trainingen en wedstrijden:

  • Volg de afspraken die we hier communiceren, zodat we rekening kunnen houden met de toestroom;
  • Kom alleen naar SML wanneer er voor jou een wedstrijd en/of training gepland staat;
  • Reis bij voorkeur alleen of reis met maximaal één persoon uit jouw huishouden;
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid (fiets, lopend) naar SML;
  • Kom in je voetbalkleding naar SML want de kleedkamers zijn, zeker voor eigen teams, gesloten. Je kunt daarom ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training naar SML en wacht op het begin van je training op de daarvoor aangewezen plek;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van SML, bijvoorbeeld van trainers, aanwezige vrijwilligers en bestuursleden;
  • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt worden direct na de trainingssessie gereinigd met water en zeep of reinigingsdoekjes;
  • Neem je eigen bidon mee om uit te drinken, bij SML is gelegenheid deze te vullen;
  • Verlaat, mits anders aangegeven, direct na de sportactiviteit het terrein van SML via de aangegeven route.

   

     Voor ouders en verzorgers

  Onderstaande maatregelen zijn bedoeld voor ouders en verzorgers. Als ouder/verzorger/begeleider heb je toegang tot de sportlocatie. Hierbij gelden dan wel de volgende maatregelen:

  • Kom niet naar SML als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer trainen en naar buiten;
  • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden, ook als je naar trainingen of wedstrijden kijkt!;
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding bij SML opvolgen;
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
  • Volg de afspraken uit dit protocol zodat we rekening kunnen houden met de toestroom;
  • Breng je kind(eren) alleen naar SML wanneer er een wedstrijd of training voor jouw kind(eren) gepland staat;
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie;
  • Schud geen handen van andere ouders;
  • Volg de borden met aanwijzingen, zowel binnen als buiten.
  • Betaal contactloos.