Protocol COVID-19, versie oktober 2020

CORONA PROTOCOL SML

Dit is de vierde versie van het SML Protocol in verband met de manier hoe we omgaan met Corona. Deze versie van het protocol is herzien naar aanleiding van de meest recente informatie en de situatie zoals deze is per 1 oktober 2020. Per 29 september is een nieuwe stap gezet in de corona-aanpak. Strengere maatregelen zijn nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

Met dit protocol wil SML invulling geven aan de mogelijkheid om evenementen te houden, te trainen en wedstrijden te spelen. Een einddatum voor deze versie van het protocol is niet bekend. De in dit document bedoelde activiteiten en de gedeeltelijke openstelling van onze accommodaties is mogelijk op basis van geldende noodverordeningen. De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor het handhaven van deze verordeningen. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen, het opleggen van (forse) boetes, tot zelfs het sluiten van de accommodatie.

Als SML hebben we de verantwoordelijkheid voor de voetbalactiviteiten en het handhaven van dit protocol. De gemeente maakt afspraken met SML over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar we willen voorkomen dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft onze voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.


 ALGEMENE VEILIGHEID- EN HYGIËNEREGELS


De volgende algemene regels worden tijdens de periode dat dit protocol geldt gehanteerd:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Kom niet naar SML als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer trainen en naar buiten;
 • Kom niet naar SML als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar SML vertrekt thuis naar het toilet, de toiletten zijn gesloten;
 • Was je handen met water en zeep voor en na je bezoek aan SML
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Volg de borden met aanwijzingen, zowel binnen als buiten.
 • Betaal contactloos, zodra de kantine weer open is.
 • De kantine en kleedkamers zijn gesloten.
 • Publiek is niet meer toegestaan bij sportactiviteiten, dat geldt voor zowel trainingen als wedstrijden.
 • Alleen de teambegeleiding (coach, teamleider) zijn welkom langs de lijn. Onder teambegeleiding worden ook verstaan de ouders van uitspelende teams die hebben gereden, met een maximum van 5 ouders per team t/m de O12, daarboven geldt maximaal 8 ouders.
 • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

 AANVULLENDE REGELS VOOR SPELERS EN STAF


Onderstaande aanvullende maatregelen zijn bedoeld voor spelers, bij zowel trainingen als wedstrijden:

 • Volg de afspraken die we hier communiceren;
 • Kom alleen naar SML wanneer er voor jou een wedstrijd of training gepland staat;
 • Reis bij voorkeur alleen of reis met maximaal één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid (fiets, lopend) naar SML;
 • Kom in je voetbalkleding naar SML want de kleedkamers zijn gesloten. Je kunt daarom ook niet douchen of naar het toilet;
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training naar SML en wacht op het begin van je training op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van SML, bijvoorbeeld van trainers, aanwezige vrijwilligers en bestuursleden;
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig;
 • Neem je eigen bidon mee om uit te drinken, Let op, bij SML is geen gelegenheid deze te vullen;
 • Verlaat, mits anders aangegeven, direct na je sportactiviteit het terrein van SML via de aangegeven route.
 • Vanaf O13 adviseren wij spelers en ouders dringend, conform het advies van de KNVB , een mondkapje te dragen in de auto naar uitwedstrijden.

  

AANVULLENDE REGELS VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Onderstaande maatregelen zijn bedoeld voor ouders en verzorgers. Als ouder/verzorger heb je vooralsnog geen toegang tot de sportlocatie. Je dient je kind af te zetten en direct weer te vertrekken. Hierbij gelden dan wel de volgende maatregelen:

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding bij SML opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals een 06-nummer waarop je te bereiken bent;
 • Breng je kind(eren) alleen naar SML wanneer er een wedstrijd of training voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie;
 • Volg de borden met aanwijzingen, zowel binnen als buiten.
 • Vanaf O13 adviseren wij spelers en ouders dringend, conform het advies van de KNVB , een mondkapje te dragen in de auto naar uitwedstrijden.


AANVULLENDE REGELS VOOR BEZOEKENDE TEAMS

Hieronder staan aanvullende aanwijzingen voor teams die SML bezoeken.

 • Helaas biedt ons complex geen mogelijkheid tot Corona-proof kleedkamergebruik. Dat betekent dat u er vanuit moet gaan dat u geen kleedkamer kan gebruiken.
 • Wij adviseren om niet al te vroeg voor een wedstrijd en in wedstrijdkleding bij SML aan te komen. U kunt aan de rand van het veld de voetbalschoenen aantrekken. (bij slecht weer kan dat overigens ook op ons overdekte terras of op de hoofdtribune).
 • Er is geen wedstrijdtafel. U vindt het wedstrijdschema op voetbal.nl en op onze website.
 • Wedstrijd- en rustbesprekingen worden gehouden op het veld of op de tribune. Niet meer in de kleedkamers.
 • Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren en weghouden van familie en ander publiek bij hun trainingen en wedstrijden op het sportpark.
 • Thuisspelende teams worden geacht hun tegenstander te ontvangen.