leeg

voetbalagenda

Corona:

 • Het terrein is alleen toegankelijk voor spelers en noodzakelijke begeleiding
 • De kantine is alleen toegankelijk met CTB
 • De kleedkamers zijn GESLOTEN

 

SML'ers:

zie hier het actuele trainingsschema

Hier staat het vrijwilligersschema (bardienst en wedstrijdtafeldient per team)

 

Houd ook de officiële facebook pagina van SML in de gaten voor nieuws.

voetbalnieuws

Hieronder trainingsschema voor het seizoen '21-'22
Versie 19 oktober 2021

Klik op het schema voor grote afbeelding!

trainingsschema 2021 2022 12 

 

Hieronder vinden jullie de teamindelingen voor het seizoen 2020-2021. Deze indelingen zijn zorgvuldig tot stand gekomen. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de leeftijdcoördinator.

Teamkader
Voor al deze teams hebben wij uiteraard ook weer een staf nodig, zoals leider(s), trainers en personen voor de communicatie. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de teams die nog geen kaderleden hebben zo snel mogelijk te voorzien. Zonder uw hulp kunnen wij dat niet.

Senioren
Bij de senioren zijn er komend seizoen 8 teams: op zaterdag het 2e, 3e en 4e en 5e, op de zondag het 1e t/m het 4de. Deze indeling is rechtstreeks met de spelers gedeeld.

Voor komend seizoen geldt een nieuwe regeling aangaande 'vriendenteams' (alleen O17/19). Ten einde de kans op een passend team eerlijker te verdelen mogen slechts lijsten van maximaal 8 spelers worden aangeleverd.

De leeftijdscoordinatoren zullen zoals gebruikelijk in overleg met teamstaf de recreatie-teamindelingen bepalen. Er zal worden geprobeerd zo veel mogelijk rekening te houden met de aanvragen voor 'halve vriendenteams', net als alle andere wensen en verzoeken.


Zie hier de volledige Regeling SML vriendenteams 2021.Regeling SML vriendenteams 2021

verenigingsnieuws

Het bestuur van Voetbalvereniging nodigt haar leden uit voor de (digitale) Algemene Ledenvergadering - ALV - op 16 december 2021.

Vooralsnog staat de nieuwjaarsreceptie gepland op 15 januari 2022. Uiteraard afhankelijk van dan geldende coronamaatregelen.

Met ingang van 20 november gelden de volgende regels op SML:

 

 • Het terrein is alleen toegankelijk voor spelers en noodzakelijke begeleiding

 

 • De kantine is alleen toegankelijk met CTB
  Kantine is alleen geopend op zaterdag & zondag tijdens wedstrijden
  en op woensdagmiddag tijdens CIOS

 

 • De kleedkamers zijn GESLOTEN
  (bezoekende teams van >50 km ver mogen wel omkleden in kleedkamer, maar niet tijdens rust naar binnen)

 

Helaas moeten we de droomsessie van 24 november cancelen i.v.m. de huidige covid maatregelen. De sessie wordt opnieuw gepland wanneer de maatregelen dit toelaten. We zullen alle leden opnieuw benaderen zodra we een datum hebben.


De eerste spiegelsessies hebben inmiddels plaatsgevonden en de eerste input hieruit is verwerkt. Goed om het enthousiasme en betrokkenheid te zien bij alle deelnemers, waarvoor nogmaals dank!

Het vervolg op de spiegelsessies is een droomsessie. Dit wordt 1 avond waarop we alle deelnemers uitnodigen, maar ook iedereen die niet heeft deelgenomen aan een van de spiegelsessies is meer dan welkom. De droomsessie vindt plaats op ??, wederom om 19:45 inloop en start om 20:00 uur. Om ook een beeld te krijgen hoeveel deelnemers we kunnen verwachten kun je je hieronder ook opgeven voor deze avond.

 

spiegelsessies

Het bestuur van voetbalvereniging SML is een verenigingstraject gestart en heeft daartoe een procesgroep samengesteld die met ondersteuning van Dirk Hemink, procesbegeleider NOC*NSF, dit traject verder zal vormgeven en begeleiden.

Doel

Doel van het traject is het vergroten van de betrokkenheid binnen de vereniging. De uitkomsten uit het verenigingstraject zullen worden vertaal naar acties c.q. adviezen/voorstellen aan het bestuur en input zijn voor het bij-of opstellen van een actieplan. Kortom: jij kunt als lid/betrokkene dus een belangrijk aandeel in de toekomst van onze mooie voetbalvereniging hebben!

Planning van het traject

Eind september, op 28, 29 en 30 september, vinden eerst spiegelsessies plaats waarbij het VERHAAL van (de leden) de vereniging wordt gedeeld; waar staat SML nu? Wat kan er beter? Wat zal nooit veranderen binnen SML?
In oktober volgt een DROOMsessie; waar willen we naartoe? Daaropvolgend stellen we gezamenlijk een actieplan op welke we ter besluitvorming presenteren aan het bestuur zodat dit ook voorgelegd kan worden en diverse punten besproken kunnen worden tijdens de ALV van december 2021.

Jouw bijdrage

Graag nodigen we jou uit om deel te nemen aan deze sessies. Via onderstaand inschrijfformulier kun je je opgeven voor een van de dagen waarop de spiegelsessies plaatsvinden. Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op jouw deelname!
Tot dan!

Dirk Hemink
Manon Eijgenraam
Michel van Rijswijck
Frank Halsema

Zoals in december is besproken tijdens de ALV, zal onder leiding van Dirk Hemink (extern procesbegeleider) een procesgroep aan de slag gaan met het verenigingstraject om te komen tot een nieuw beleidsplan voor SML. Deze procesgroep bestaat uit 6 leden en vormen tezamen een goede dwarsdoorsnede van de achterban van SML, waarin zowel de jeugd als de senioren, de recreatieteams en de selectieteams zijn vertegenwoordigd.

Na hun start in mei a.s. zal de procesgroep communiceren op welke wijze zij met de leden van SML in gesprek wil gaan en wil nadenken over de toekomst van SML. Na hun eerste bijeenkomst zullen de leden van de procesgroep zich zelf aan een ieder voorstellen.

Gun sportspullen een tweede leven: lever ze in bij Sport Support

SportSupportVoor lang niet alle Arnhemmers is de aanschaf van sportkleding of -benodigd­heden vanzelf­sprekend. Met als doel meer mensen aan sportkleding te helpen gaan SML en Upward bruikbare sportkleding en benodigdheden inzamelen. Kleding doorgeven is bovendien duurzaam. Het gezamenlijk initiatief Sport Support start alvast met twee corona-proof inzameldagen.

Struikel jij ook over sportspullen die je niet meer gebruikt en gun je ze een ander? Lever ze dan in bij Sport Support!

Wat: Schone, bruikbare sportkleding (alle sporten, dus bijvoorbeeld ook judopakken) en benodigdheden (schoenen, rackets, enz.) voor kinderen én volwassenen

Wanneer: Iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend

Waar: Corona-proof opgestelde containers met de Sport Support logo’s bij de ingang van SML.

Heb je vragen of wil je, op welke manier ook, helpen, mail naar sportsupport@smlarnhem.nl

 

 

 


SPORTSUPPORT FAQ

 

Q: Waarom Sport Support en wat is het doel van Sport Support? 

A: Sporten is belangrijk! Iedereen moet kunnen sporten, ook bij gebrek aan sportspullen. Sport Support heeft als doel om meer kinderen en volwassenen te kunnen laten sporten, door te helpen met sportkleding en -benodigdheden.  

Voor lang niet alle Arnhemmers is de aanschaf van sportkleding of -benodigdheden vanzelfsprekend. Sport Support wil meer volwassenen en kinderen laten sporten en bevordert dit door gratis verstrekken van sportkleding en sportbenodigdheden aan Arnhemmers die hier niet de financiële middelen voor hebben. Door bestaande en beschikbare sportspullen op deze manier te (her)gebruiken hoopt Sport Support bovendien bij te dragen aan een duurzamere economie en aan de maatschappelijke waarde van sport.

 

Q: Wat is Sport Support? 

A: Sport Support zamelt bruikbare sportkleding en -benodigdheden in voor Arnhemse kinderen en volwassenen voor wie het niet vanzelfsprekend is om deze zelf aan te schaffen.

Voetbalvereniging SML en Mixed Hockey Club Upward slaan in maart 2021 de handen ineen en starten deze actie. Zij hebben zich verenigd in Sport Support. De ingezamelde sportkleding en -benodigdheden worden gratis verstrekt aan kinderen en volwassenen in Arnhem voor wie aanschaf van sportkleding en -benodigdheden niet vanzelfsprekend is.  

 

Q: Voor wie is Sport Support? 

A: Sport Support is voor Arnhemse kinderen en volwassen die graag willen sporten en niet voldoende financiële middelen hebben om de benodigde sportpullen te kopen.  

Voor lang niet alle Arnhemmers is de aanschaf van sportkleding of -benodigdheden vanzelfsprekend, maar om te kunnen sporten heb je meestal sportspullen nodig. Dat kan kleding zijn, zoals een trainingsbroek, voetbalschoenen of judopak, maar ook sportmateriaal, zoals een hockeystick, tennisracket of zwemschoenen. Niet iedereen kan deze spullen kopen, bijvoorbeeld omdat daar de financiële middelen niet voor zijn. Sport Support wil zowel kinderen als volwassenen aan de benodigde sportspullen te helpen. 

 

Q: Heeft Sport Support een inkomensbeperking? 

A: Nee, Sport Support wil graag kleding en benodigdheden voor iedereen beschikbaar stellen die daar behoefte aan heeft. 

Sport Support kijkt naar behoefte en niet naar inkomen. Sport Support wil er zijn voor alle Arnhemmers die aangeven niet voldoende financiële middelen te hebben voor de aanschaf van sportspullen.

 

Q: Wat voor sportspullen kan ik inleveren bij Sport Support? 

A: ALLE soorten sportkleding en -benodigdheden van ALLE sporten zijn welkom bij Sport Support, mits bruikbaar, dus schoon en goed voor een tweede (of zoveelste) ronde.  

Om te sporten heb je meestal verschillende sportspullen nodig. Sport Support zamelt alle soorten sportkleding in, zoals trainingsbroeken, voetbalschoenen of judopakken. Sportmateriaal, zoals een hockeystick, tennisracket of zwemschoenen, zijn ook soms nodig om te sporten. Niet iedereen heeft de financiële middelen om deze spullen te kopen. Sport Support beoogt zowel kinderen als volwassenen aan alle benodigde sportspullen te helpen. 

 

Q: Moeten de ingeleverde sportspullen nog ergens aan voldoen? 

A: Spullen moeten vooral goed bruikbaar zijn voor een volgende ronde. 

Stel jezelf de vraag bij inleveren van je item: zou ik er zelf blij van worden of mee geholpen zijn? Ja?! Dan is Sport Support en de ontvanger dat ook!

 

Q: Mijn sportpak heeft geen maat (meer), kan ik deze inleveren? 

A: Ja, graag!  

Sport Support sorteert alle items op maat. 

 

Q: De naam van mijn kind staat op kleding, kan ik het kledingstuk wel inleveren? 

A: Ja, graag!  

Sport Support zal proberen deze “professioneel” te verwijderen. Indien dat niet lukt is het aan de ontvanger om hier een keuze in te maken. 

 

Q: Waar kan ik sportspullen inleveren voor Sport Support? 

A: Op onze inzamelpunten van Sport Support op de Bakenberg.

Er zijn nu twee inzamelpunten ingericht. Op sportterrein Bakenberg, thuishaven van voetbalvereniging SML en hockeyvereniging Upward, staan bij het eerste parkeervak van SML en bij de fietsenstalling Sport Support containers. Doneer hier de sportspullen die je een tweede leven gunt. 

 

Q: Hoe verloopt de distributie van de sportspullen? 

A: Via Sport Support worden de spullen op verschillende manieren aangeboden.

Het idee is dat mensen, die niet over voldoende financiële middelen beschikken, op verschillende manieren benodigde sportartikelen kunnen ontvangen. 1) een sportvereniging kan kinderen en volwassenen sportkleding van Sport Support aanbieden als zij zich aanmelden bij die vereniging. 2) Kinderen en volwassenen kunnen bij behoefte aan sportkleding en -benodigdheden zich via e-mail aanmelden bij Sport Support (sportsupport@smlarnhem.nl). 3) Via instanties en verenigingen kan behoefte aan sportspullen van iemand kenbaar gemaakt worden. Kleding kan op afspraak verstrekt worden. In sommige gevallen zal ervoor gekozen worden om sportspullen aan (heel) specifieke sportverenigingen te doneren. In enkele gevallen kunnen er sportspullen gedoneerd worden aan de Kledingbank.

 

Q: Ik heb behoefte aan sportkleding, hoe kan ik mij aanmelden? 

A: Mail Sport Support: sportsupport@smlarnhem.nl

 

Q: Wie is Sport Support ? 

A: Sport Support zijn vrijwilligers vanuit SML en Upward 

De vrijwilligers ondersteunen Sport Support vrijwillig, in eigen tijd en zonder enige vergoeding. 

 

Q: Ik wil graag helpen bij Sport Support, hoe kan ik mij aanmelden? 

A: Mail Sport Support: sportsupport@smlarnhem.nl  

 

 

Namens het Sport Support Team

Hartelijke groet,

Karin, Judith, Charlotte, Dènis, Tjitske, Bas en Paul

Sponsornieuws

Voetbalvereniging SML en hoofdsponsor ING blijven na zes succesvolle jaren samenwerken. Het sponsorcontract met ING is met 3 seizoenen verlengd!

ING hoofdsponsor van SML Arnhem

ING Nederland is de hoofdsponsor van meer dan 500 amateurvoetbalverenigingen zoals SML. Minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. Dit sluit aan bij de doelstelling die de KNVB en ING begin dit jaar hebben uitgesproken om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld.

SML is blij met het vertrouwen van ING om samen te werken aan de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal. Erwin Snijder bestuurslid commerciële zaken: "Samen terug op het veld, langs de lijn en in de competitie. Samen met ING, die wederom voor de komende drie jaar onze trotse hoofdsponsor is!" Bij SML werd aan Yvette Boom en Jan Meyers van ING regio Arnhem een voetbal en bosje bloemen uitgereikt als dank voor de samenwerking.

Wat een topavond bij SML! Met scheidsrechter Bas Nijhuis als gangmaker van de sfeer en veilingmeester Nielsson Kooijman als gangmaker van de veiling werd de derde benefietavond een zeer geslaagde editie. Met een topopbrengst van 10.410 euro voor SML / Bio Vakantieoord.

Benefietavond SML voor Bio Vakantieoord groot succes 1

Benefietavond SML voor Bio Vakantieoord groot succes 2

 Bas Nijhuis bij SML tijdens benefietavond

 

 

SML heeft diverse nieuwe contracten afgesloten met leveranciers en sponsors, zoals SUEZ, Ubuntu Sport, Picnic online supermarkt en De Vriendenloterij.

Ondertekening samenwerking tussen Ubuntu Sport en voetbalvereniging SMLUbuntu Sport
SML heeft een samenwerking- en sponsorovereenkomst gesloten met Ubuntu Sport. Ubuntu zal diverse voetbalclinics en voetbalkampen organiseren bij SML de komende 3 jaren. De activiteiten staan open voor zowel SML'ers als niet leden. SML is bekend terrein voor Christiaan Hageraats en Lody Teeuwsen van Ubuntu Sport, beiden speelden in de jeugd of zelfs eerste elftal.

 


Picnic online supermarkt
Tot het einde van het seizoen is online supermarkt Picnic sponsor van SML. Iedere week maakt jouw team kans op de uitverkiezing 'Team van de week' bij SML. Zo maakt jouw team kans op 25 euro shoptegoed bij Picnic en een super voetbalclinic aan het eind van het seizoen.


Suez nieuw contractSUEZ Afvalverwerking
SML heeft een nieuw 5-jarig contract afgesloten met SUEZ voor de verwerking van ons afval. De voor SML sterk verbeterde afspraken houden ook in dat SUEZ sponsor wordt en als zodanig zichtbaar wordt op ons sportpark. Namens SML tekende bestuurslid Erwin Snijder het contract.

 


VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt in Nederland ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. De deelnemer bepaalt zelf welk goede doel de helft van de inleg krijgt. Dat kan dus ook SML zijn! 

Ard Huininga, marketingcoördinator van de VriendenLoterij legt uit: “Het gaat om de overeenkomst tussen ons als loterij en SML als een goed doel. Bij de clubs is het wel een voorwaarde dat ze de actie daadwerkelijk met ons uitvoeren. Dat betekent dat leden van SML zelf actief worden, er echt iets voor moeten doen zo’n één à twee keer per jaar. Het gaat om samenwerking, we willen elkaar versterken. Zij halen de deelnemers / loten op, wij faciliteren en sponsoren de club. En doen af en toe iets extra’s.”

De Bokbieravond voor sponsors en vrijwilligers op vrijdag 26 oktober was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

20181027 114733

 

Bokbieravond v27sept

 

SML is een club die bestaat dankzij de vele vrijwilligers. SML is dankbaar voor het vele werk dat vrijwilligers verrichten, zoals trainer, barmedewerker, timmerman, bestuurder, etc. Als dank organiseert SML meerdere keren per jaar een activiteit, zoals een barbecue in de zomer. Dit najaar biedt SML al haar vrijwilligers een BokBierAvond aan in samenwerking met sponsor Bavaria.

De tweede SML Benefietavond op 8 maart jl. heeft (bruto) maar liefst 14.500 euro opgebracht. Dit recordbedrag is mogelijk door zowel de kosteloze bijdrage van vele sponsors als door de mooie biedingen in de zaal.

Veiling item Roberto Straal

De benefietavond bestond uit een diner en een veiling, muzikaal en cultureel omlijst door Arnhemse artiesten. Tijdens de veiling werden 54 kavels geveild, variërend van hotelovernachtingen en kaarten voor Vitesse tot fietsen en een voetbalclinic door Roberto Straal. Op de avond zelf werd een uniek SML kunstwerk geschilderd. Dit kunstwerk heeft maar liefst 1100 euro opgebracht en is inmiddels opgehangen in het clubhuis van SML.

SML schenkt een significant deel van de opbrengst van de benefietavond aan Bio Vakantieoord. SML besteed de opbrengst aan de voorbereiding van de nieuwbouw.

Bekijk de foto's op Facebook 

SML bedankt alle sponsors van de veiling - en uiteraard de kopers - voor hun bijdrage. 

Poster

wedstrijdprogramma